Odpowiedzi

2009-10-29T22:08:08+01:00
9. Pociąg ruszył ze stacji ruchem jednostajnie przyśpieszonym i w ciągu t = 200s osiągnął prędkość v= 20m/s. Jaką drogę
przebył pociąg w tym czasie ?

V0=0 m/s
V=20m/s
t=200s
V=a*t => a=V/t
a=20/200= 0,1 m/s^2

s=V0*t + at²/2
s=a*t²/2 = 0,1 * 40000 /2= 2000 [m]


Pomogłem? Podziękuj
2009-10-29T22:10:23+01:00
Dane:
t= 200s
V= 20 m/s
s=?
s=at²/2
a=V/t
a=20/200=o,1 m/s²
s= 0,1*40000/2=2000m
1 2 1