Odpowiedzi

2010-03-27T16:27:02+01:00
Odpowiedź na 2:
Henryk IV wystąpił przeciw reformom Grzegorza VII, które miały na celu uniezależnienie Kościoła od władzy świeckiej, ponieważ papież nie zgodził się na jego koronację. Władcę poparli biskupi Lombardii i Niemiec, a synod w Wormacji w 1076r. nie uznał wyboru Grzegorza VII na papieża. Wtedy Grzegorz VII obłożył klątwą Henryka IV, co oznaczało, że ludność była zwolniona z obowiązku posłuszeństwa władcy, a w całym państwie nie odbywały się nabożeństwa, pogrzeby, chrzty ani śluby. Król, aby utrzymać swoją władzę musiał starać się o cofnięcie ekskomuniki. W pokutnym stroju, boso zimą 1077r. udał się do Canossy gdzie przebywał papież, by błagać go o przebaczenie. Po 3 dniach stania u bram zamku uzyskał je. Gdy wrócił do Niemiec, odtworzył armię i wystąpił przeciwko Grzegorzowi VII. Po zajęciu Rzymu, wygnał papieża i mianował nowego, który w 1084r koronował go na cesarza.
5 4 5