Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T14:06:04+01:00
1)Niemieckie:
-utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
-masowe wysiedlania
-wywóz na przymusowe roboty
-obozy przejściowe
-egzekucje
-łapanki
Dla Polaków wprowadzono :
-zakaz poruszania się nocą
-stały nadzór w ciągu dnia
-sądy doraźne
-wywózki
-rozstrzeliwania
-osadzanie w więzieniach
-wywóz do obozów koncentracyjnych
-publiczne egzekucje
2)Radzieckie:
-upaństwowienie majątków ziemskich
-Wysiedlania Polaków
-aresztowania oficerów Wojska Polskiego,Korpusu Ochrony Pogranicza, pracowników policji , kolei państwowych i leśników
-przymusowe wcielanie do Armii Krajowej
-deportowanie do łagrów i obozów
-wykorzystywanie do pracy przy wyrębie lasów i pracy w kopalni