Jaś z tatem dostrzegli prostopadłościenny karmnik o wymiarach 20cm x 30cm x 40cm wypełniony do jednej czwartej ziarnem . Oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku . Odpowiedź wyraź w decymetrach sześciennych .

3

Odpowiedzi

2010-03-27T14:04:08+01:00
V=a*b*c
a=20cm=2dm
b=30cm=3dm
c=40cm=4dm

V=2dm*3dm*4dm
V=24dm³

¼*24dm³=6dm³

odp.objętość ziarna wynosi 6dm³
2010-03-27T14:07:53+01:00
A= 30cm= 3dm
b= 40cm= 4dm
c= 20cm= 2dm

V= a*b*c= 3*4*2= 12*2= 24dm³

24*¼= 6dm³

Odp.: Objętość ziarna znajdującego się w karmniku wynosi 6dm³.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T14:27:26+01:00
A=20cm
b=30cm
c=40cm
20cm x 30cm x 40cm = 24000 cm3
24000cm3 x 0,25 = 6000cm3
6000cm3=6 dm3
Odp.Objętość ziarna w karmniku wynosi 6 dm3.