1.oblicz jaki pęd posiada chłopiec,którego masa m=50 kg,biegnący z prędkością v=6m/s
2.ciało uzyskuje przyspieszenie 6m/s² pod wpływem siły 240N.jaką masę ma to ciało?
3.jaką prędkość osiągnie ciało spadające z wysokości 80m pomijając opory powietrza.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T14:25:39+01:00
1.p=mv
p=50kg×6m/s
p=300kgm/s
2.
F=ma
m=F/a
m=240N:6m/s²
m=40kg
3.h=gt²/2
2h=gt²
t²=2h/g
t=√2h/g,(wszystko pod pierwiastkiem)
t=√160m:10m/s²
t=4s- czas spadania
v=gt
v=10m/s²×4s
v=40m/s