Proszę przetłumaczcie to na język angielskiMoje ulubione wakacje
Najlepsze wakacje były w 2009 roku było super była słoneczna pogoda i w ogóle nie padało morze trochę.
Pojechałam z Babcią do Wujka do Bytomia. Tam poznałam wielu miłych kolegów.
Co dzień bawiliśmy się: w siatkę, policję i złodziei i chodziliśmy po mieście i kupowaliśmy lody, zjeżdżaliśmy po schodach.
Z wujem chodziliśmy na czerwony plac na rynek i na boisko.
Na boisku grałam z kolegami których tam poznałam w siatkę w kosza i trochę w nogę.
Gdy wróciliśmy do domu do Harklowej to przyjechała do mnie kuzynka.
Graliśmy w tedy w siatkę i na komputerze.
Te wakacje były naprawdę super.
1

Odpowiedzi

2010-03-27T14:28:34+01:00
My favourite Best holidays holidays were in 2009 it was super there was a sunny weather and generally speaking a sea didn't fall down a bit. I went with the Grandmother to uncle to Bytom. There I got to know many nice friends. Every day we have played: into the net, police and thieves both we went round the city and we bought ice-cream, we went down up the stairs. We went out with the uncle to the red square to the market and to the court. On the court I played basketball with friends which there I got to know into the net and a bit in step. When we got back home to Harklowa to me a cousin arrived. We played in so into the net and on a computer. These holidays were really super.
1 5 1