Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T02:04:49+01:00
Proces przemian społecznych w Polsce, który rozpoczął się w 1981 r., wywołuje zmiany także w systemie oświaty. Przypieczętowaniem tych zmian jest reforma polskiej szkoły.O przeszłości i przyszłości, postawy życiowe i wybory moralne, problemy dojrzewania oraz inne teksty kultury. . Mają one pomóc mu w głębszym odczytaniu tego tekstu. Kultura mocno wpływa na bogactwo języka polskiego. Pragnie się przez to przekonać młodzież, że kultura bardzo mocno kształtuje postawę człowieka w każdej epoce.Uważam, że polska branża wydawnicza, może poza nielicznymi wyjątkami, jest całkowicie nieprzygotowana na zmiany, jakie niesie digitalizacja słowa,zmiany nie tylko kulturowe, także wizja, jaką przedstawiłem, wcale nie jest mi emocjonalnie bliska. Nie lubię czytać na monitorze komputera. Ale też technologie e-papieru sprawiają, że znika ta najważniejsza przeszkoda w obcowaniu z e-książką, staje się ona coraz bardziej „przyjazna” czytelnikowi.