Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T00:15:13+01:00
1)x-cena
120%x-po 1 podwyżce
110% z 120%x- po 2 podwyżce
1,1*1,2x=1,32x=132%x, czyli mamy podwyżkę o 32% odp.C

2)a=√6+√5
b=1/(√6-√5) usuwamy niewymierność z mianownika
b=1/(√6-√5)=(√6+√5)/(√6-√5)(√6+√5)=(√6+√5)/(6-5)=(√6+√5)/1=(√6+√5)=a
zatem a=b odp.B

3)3 część to inaczej 1/3
1/3*9³³=1/3*(3²)³³=1/3*3⁶⁶=3⁶⁶/3¹=3⁶⁵ odp.A

4)8^log₂3=(2³)^log₂3=2^3log₂3=2^log₂3³=2^log₂27=27 odp.D
zgodnie ze wzorem
a^log przy podstawie a z x=x

5)prosta prostopadła do osi x ma wzórx= coś, zatem odp.C

6)środkowa jest równa długości promienia okręgu opisanemu na trójkącie prostokątnym
czyli r=4
P=πr²
P=16π odp.A

7)3x-y-4=0 i 0,6x-0,2y=0,8 drugie równanie /:0,2
3x-y-4=0 i 3x-y=4
czyli to są proste pokrywające się odp.B