1) Oblicz jaką objętość zajmuje wodór otrzymany w reakcji 2g wodoru potasu z wodą.

2) Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego otrzymanego przez rozpuszczenie 7g gazowego chlorowodoru w 20g wody. Jakie jest stężenie molowe tego roztworu? dr=1,1g/cm³

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T00:44:16+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
mKH=39u+1u=40u
KH + H₂O------>KOH + H₂
40g KH-------22,4dm³ H₂
2g KH---------xdm³ H₂
x=1,12dm³ H₂

2)
mHCL=1u+35,5u=36,5u
7g HCl-------27g roztworu
xg HCl-------100g roztworu
x=25,9g HCl
x=29,5%
Jest to roztwór 29,5%

1mol HCl---------36,5g
xmola HCl---------7g
x=0,19mola HCl
1,1g-----1cm³ roztworu
27g-------xcm³ roztworu
x=24,5cm³ roztworu
0,19mola-------24,5cm³
xmoli-----------1000cm³
x=7,75mola
x=7,75mol/dm³
Jest to roztwór o stęż. 7,75mol/dm³
1 5 1