Argon stanowi ok. 0.93% objętości powietrza. Oblicz ile kilogramów powietrza należy poddać destylacji, aby otrzymać 1 m sześcienny argonu. przyjmij że gęstość powietrza w temperaturze 0 st. C i pod ciśnieniem 1013 hPa, wynosi 1.293 kg na m sześcienne

2

Odpowiedzi

2009-10-29T22:46:10+01:00
X- ilość powietrza jaka nalezy poddac destylacji

0,93% * x= 0,0093x stanowi argon

0,0093 * x= 1 m3
x≈107,527 m3

m=v * d
m- masa powietrza
d-gestość
v-objetosc
V=107,527 m3
d=1.293 kg/m3

m= 107,527 * 1,293≈139,03 (kg)

Destylacji nalezy poddać ok. 139,03 kg powietrza

11 4 11
2009-10-29T22:46:18+01:00
0,93% - 1m³
100% - x

x=100%*1m³/0,93%
x=107,53m³

d=m/v
m=dv
m= 1,293*107,53
d=139,03629kg ≈139kg
5 4 5