Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T22:57:22+01:00
Mam tylko dowody na to, że jest to epopeja:
- jest to drobiazgowa opowieść o życiu wsi
- panormaiczny obraz (cztery domy), pokazujący zwyczaje, dziedzictwo religijne i świeckie
- bohater historyczny to gromada chłopska w różnych sytuacjach
- tłem są wydarzenia przełomowe dla danej społeczności:
1. świadomość narodowa i polityczna (chłop nie jest zacofany, walczy o swoje)
2. świadomość społeczna (w gromadzie jest siła)
3. świadomosć obyczajowa (próby naruszania patrialchalnego modelu rodziny)
- podstwą były mity, podania. Potwierdzają one legendarną wielkość chłopa
- opiewa wyznawane zbiorowe wartości - wartości chrześcijańskie - zasady moralne zwyciężają, a religijność podkreśla obyczajowość
- czyny bohaterów motywowane są ingerencją bogów, fatum, przeznaczenia
- bohaterowie są mocna powiązani ze środowiskiem społecznym
- miejsce bogów w powieści zajmuej nautra
- paraleizm - dwie płaszczyzny (natura + gromada chłopska)
- narrator wszechwiwdzacy, obiektywny, zachowujący dystans
- inwokacji brak
- styl z jednej strony patetyczny, bogaty w środki stylistyczne, a z drugiej strony drobiazgowość realistyczna w opisie rzeczywistości
- obecność scen batalistycznych charakteryzujących się dynamiką i plastycznością (np walka o las)
- opisy krajobrazu pełnią funkcję retardacyjną (spowalniają tempo akcji)
-Bohater jednostkowy - Boryna i zbiorowy - gromada