Odpowiedzi

2010-03-27T15:01:22+01:00
Są tam

jaskinie, wawozy ,zrodla krasowe zwane wywierzyska zjawiska krasowe

Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu tatrzańskiego jest obfitość wód. Do największych atrakcji należą pełne uroku tatrzańskie stawy ślicznie wkomponowane w skalną scenerię. Największe i najpiękniejsze z nich leżą po polskiej stronie.

W Tatrach obok wspaniałych, wysokogórskich krajobrazów, pięknych jezior, urokliwych dolin, możemy spotkać także bardzo bogatą szatę roślinną

Tatry są górami wznoszącymi się na granicy Polski i Słowacji. Są to góry reprezentujące krajobraz wysokogórski typu alpejskiego

Do wysokości 1000m sięga piętro podgórza. Nad nim wyróżnia się 2 piętra lasów: dolnoreglowe (1200-1250m), oraz górnoreglowe (do 1550m). Piętro górnoreglowe tworzą m.in. brzoza karpacka, jarzębina i limba. Powyżej (do 1800m) znajduje się piętro kosodrzewiny, a nad nią rozciąga się piętro hal, sięgające nawet do 2300m. Ostatnim piętrem jest natomiast piętro turniowe. Dużą atrakcję stanowi także fauna tatrzańska. Obok pospolitych gatunków zwierząt takich jak: jelenie, sarny, dziki, wilki, żbiki, w Tatrach żyją także kozice, świstaki, a przede wszystkim niedźwiedzie. Tatry ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe podlegają ochronie. Całe Tatry Polskie wchodzą w skład Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po stronie słowackiej istnieje natomiast TANAP (Tatransky narodny park). Głównym ośrodkiem turystycznym w rejonie Tatr jest położone pod Giewontem - Zakopane, które dzięki swej wielkości i korzystnemu położeniu skupia większość ruchu turystycznego. Zakopane posiada rozwiniętą bazę noclegową, a dzięki dobrej komunikacji samochodowej i autobusowej stanowi dogodne miejsce do poznania całego masywu. Tatry pokryte są siecią szlaków turystycznych o bardzo zróżnicowanym stopniu trudności. Najsłynniejszym i jednocześnie najtrudniejszym szlakiem tatrzańskim jest ''Orla Perć'' biegnąca od Zawratu poprzez Kozi Wierch i Granaty do przełęczy Krzyżne.

DASZ NAJ ?!
139 1 139
2010-03-27T15:02:56+01:00
Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu tatrzańskiego jest obfitość wód, jaskinie, wąwozy ,zródla krasowe zwane wywierzyskami oraz zjawiska krasowe
8 3 8
2010-03-27T15:03:15+01:00
Szata roślinna
* piętro reglowe od 700 do 1550 m. n. p. m.,
* piętro kosodrzewiny do 1550 do1800 m. n. p. m.,
* piętro hal od 1800 do 2300 m. n. p. m.,
* piętro turnie powyżej 2300 m. n. p. m..

Wody
Tatry są odrębnym regionem pod względem hydrograficznym w porównaniu z sąsiednimi regionami (wynika to z budowy geologicznej, rzeźby, klimatu, szaty roślinnej). Tatry są obszarem, który otrzymuje największą ilość opadów w ciągu roku. Średnio, rocznie spada tam od 1200 mm do 1600 mm opadów. Część tej wody odparowuje, część magazynowana jest w jeziorach, odprowadzana do rzek lub wsiąka w podłoże powodując zasilanie wód podziemnych.
Wody w Tatrach można podzielić na cztery grupy:
* sieć rzeczna,
* jeziora,
* źródła,
* wody podziemne.

Klimat
Klimat Tatr ma charakter wysokogórski o właściwościach strefy umiarkowanej i ulega zmianom wraz ze wzrostem wysokości, powodując występowanie licznych, charakterystycznych dla gór zjawisk klimatycznych. Cechuje go wielka zmienność frontów atmosferycznych powodujących nagłe załamania pogody. Występuje tutaj piętrowy układ stref termicznych i opadowych oraz zróżnicowanie klimatów lokalnych: dolin, zboczy i grzbietów.

Budowa geologiczna
Tatry zbudowane są ze skał krystalicznych i mezozoicznych skał osadowych. Wyróżnia się trzy jednostki strukturalne (Kondracki 1980):
* trzon krystaliczny,
* fałdy wierchowe,
* dwie pokrywy płaszczowin reglowych.


2 4 2