Odpowiedzi

2010-03-27T15:09:40+01:00
Budowanie duzych miast
Elektrownie
Fabryki
Wybuchy jądrowe
Używanie chemii w środowisku


licze na Naj ^^
2010-03-27T15:10:12+01:00
Najważniejszym czynnikiem ktory wpływa na zmiany w budowie geologicznej ziemi jest zanieczyszczanie srodowiska dymami z fabryk spalinami...
powinnismy chronic nasza planete...
Warstwa ozonowa o ostatnim czasie bardzo zmalała...
Lodowce zaczynaja topniec,....
1 1 1
2010-03-27T15:11:04+01:00
Wietrzenie chemiczne ? jest to rozdrabnianie skał w wyniku ich rozpuszczania lub utleniania. Prowadzi ono do zmiany mineralnego składu skały. W jego wyniku wietrzeją pokrywy ilaste i krasowieją wapienie. Odbywa się przy udziale dużych ilości wody. Przeważa w klimacie gorącym a w umiarkowanym występuje latem.


Erozje także zaliczamy do procesów egzogenicznych. Jest to naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej - zarówno skał jak i gleb, poprzez różne czynniki zewnętrzne, oraz towarzyszące temu zjawisku przenoszenie produktów erozji.
Jej działanie wywołuje zmianę rzeźby terenu, a czasami także zmiana struktury podłoża,
w przypadku erozji skał, efektem jest rozpoczęcie procesów glebotwórczych,
w przypadku erozji gleby, efektem jest obniżenie jej wartości, a czasem wręcz jej usunięcie i odsłonięcie skalistego podłoża.


erozja wsteczna - cofanie się źródeł rzeki w kierunku działu wodnego ( może doprowadzić do przejęcia początkowego odcinka innej rzeki tzw. kaptaż), Efekty: łączenie się dwóch cieków wodnych w odcinkach źródliskowych (kaptaż),wyrównywanie się brzegów rzeki i "cofanie się" wodospadów, powstawania kotłów eworsyjnych


W środkowym biegu rzeki:
- erozja boczna - podmywanie brzegów rzeki, spowodowane nierównomiernym nurtem rzecznym. Efekty: meandry(zakola rzeczne), starorzecza (meandry odcięte od głównej rzeki wałem ziemi[groblą]),łachy (wyspy rzeczne), niszczenie brzegów
- erozja denna - żłobienie dna tzw. podłoże aluwialne rzeki przez płynącą wodę i niesiony przez nią materiał. Efekty: powstają terasy rzeczne tzw. zalewowe
? erozja morska - niszczenie brzegów przez falowanie i pływy (przypływy i odpływy)
? erozja eoliczna (wiatrowa) - przenoszenie cząstek gleby i rozkruszonych skał przez wiatr (Deflacja oraz szlifowanie skał przez niesione przez wiatr ziarna piasku (Korazja).
Efekty: powstawanie delt i estuarium - form ujść rzecznych


DASZ NAJ ?!

1 1 1