1.Przetłumacz na Angielski :
pielęgniarka - ...
naukowec - ...
kierowca rajdowy - ...
lekarz - ...
kelner - ...
aktorka - ...
słonecznie - ...
pochmurno - ...
ciepło - ...
mglisto - ...
wietrznie - ...
zimno - ...
iść z dłuż - ...
śkręc w lewo - ...
mi przejdź obok - ...
po lewej - ...
na rogu - ...
na przeciw - ...
wyjdź z - ...
przejście - ...

2. Wypisz there is / there are / some / any :

1). ...... a cinema here.
2). Are there ...... trees in the park ?
3). ..... some shops in this town.
4). There aren't ..... flowers here.
5). There are ..... boys in this closs.

3. Wstaw czasownik w formie Prenent Cont. :

1). Teny (build)
2). I (play)
3). Tom abd Anna (get)
4). My parentes (send)
5). I (give)
6). We (move)
7). Where (you go) ?
8). I (not take)
9). (they go) there ?
10). She (not meet)

4.
1). She (go) to bed now.
2). They often (dance).
3). I(read) at the moment.
4). They (talk) now.
5). She always (speak).

1

Odpowiedzi

2010-03-27T15:19:13+01:00
Pielęgniarka - nurse
naukowec - scientist
kierowca rajdowy -racing driver
lekarz - doctor
kelner - waiter
aktorka - actress
słonecznie - sunny
pochmurno - cloudily
ciepło - hot
mglisto -
wietrznie - windy
zimno - could
iść z dłuż - to go in length
śkręc w lewo - turn left
mi przejdź obok - pass by
po lewej - on left
na rogu - at the corner
na przeciw - in the front
wyjdź z - leave around
przejście - passage

2. a -there is
b- any
c- there are
d-some
e- any

3.
1 building
2 playing
3 getting
4 sending
5 giving
6 moving
7 going
8 not taking
9 they are going
10 isnt meeting