1.Wstaw czasownik z nawiasu w czasie Present Simple (w odpowiedniej formie)
a)She (make).........fantastic cakes.
b)Her sisters (work)........at a primary achool.
c)Tom (get up)........late on Saturdays.
d)He(wash).........his car every Saturday morning.
e)My father(wath).........a lot of news programmes on TV.
f)We (go)......... to the cinema every Friday.
2.Przetłumacz zdania wykorzystując czasownik can/can't lub dopełniacz fleksyjny ('s) a)Głowa naszego nauczyciela jest bardzo duża. b)Jego babcia potrafi kierować samochodem.

3

Odpowiedzi

  • Ikai
  • Początkujący
2010-03-27T15:11:36+01:00
1.
a) makes
b) work
c) gets up
d) washes
e) watches
f) go
2.
Our teacher's head is very big.
His granny can drive a car.
2010-03-27T15:12:25+01:00
1.
a) she made...
b) Her sisters worked ...
c) Tom got up...
d)He washed...
e) My father wathed...
f) We went...
2.
a.The head of our teacher is very big.
b. His grandmother is able to direct the car.
Mam nadzieje że pomogłam ;))
2010-03-27T15:15:11+01:00
1a)makes
b)works
c)gets up
d)washes
e)wathes
f)go
the head ours teacher`s very
His grandmother can drive a car