Odpowiedzi

2010-03-27T15:13:44+01:00
Nosi się nieodwołalnie wszystkie urządzenia, które naruszają wolność i równość. Nie masz już odtąd żadnej szlachty, żadnej godności parów, ani dziedzicznych odznaczeń, ani różnic stanowych, ani ustroju feudalnego, ani sądów patrymonialnych, ani w ogóle żadnych tytułów, nazw lub przywilejów feudalnych, ani zakonów rycerskich lub korporacji i honorowych odznak, które uważano dotąd za dowód szlachectwa lub, które wypływały z tytułu urodzenia, ani żadnej innej władzy – jak tylko ta, którą sprawują urzędnicy. [...] Nie masz już prawa kupna lub dziedziczenia jakiegokolwiek stanowiska czy urzędu. Nie masz już cechu rzemieślniczego, ani korporacji profesorów i artystów. Prawo nie uznaje ani ślubów religijnych, ani w ogóle jakichkolwiek zobowiązań, które pozostają w sprzeczności z prawami naturalnymi lub konstytucją.
1 4 1