Odpowiedzi

2009-03-22T00:06:20+01:00
Rola Banku narodowego(banku centralnego)
1.Bank centralny w systemie gospodarki narodowej
2.Obsługa Skarbu Państwa
3. Funkcja emisyjna
4. Funkcja banku banków
5. Politykę pieniężno-kredytową za pomocą między innymi:
I. instrumentów oddziaływania bezpośredniego:
- obowiązkowych rezerw
- operacji refinansowych,
- kapitału czynnego
- poziomów kredytowych(tzw pułapów kredytowych)
II. instrumentów oddziaływania pośredniego takich jak:
- operacje otwartego rynku,
- politykę stopy procentowej od kredytu redyskontowego i lombardowego,
- normy dopuszczalnego ryzyka walutowego.
1 4 1