Odpowiedzi

2009-10-29T23:16:32+01:00
Trojkat ma trzy boki o wymiarach 6.30 , 2.60 , 5.58 oblicz pole trojkata w metrach kwadratowych
Zapewne chodzi tu o wzór Herrona na pole.
p-pół obwodu
a,b,c - boki trjkąta
P=√p(p-a)(p-b)(p-c)
liczymy p
p= (6.30+2.60+ 5.58)/2=14,48/2=7,24
P=√7,24(7,24-6.30)(7,24-2.60)(7,24-5.58)
P=√7,24*0,94*4,64*1,66
P=√52,41945344
P≈7,24
P≈7m² zakładając ,że wymiary podane były w metrach.