Przetłumacz :
Traditionen in Deutschland sind nur so groß wie in Polen. Sind Advent, Advent, ein Lichtlein brennt,
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,
Dann steht das Christkind vor der Tür. Der November heißt auch Nebelung oder Schlachtmonat, Karl der Große hat ihn Windmonat getauft. An diesem Tag wird das feierliche Gedächtnis aller gestorbenen Gläubigen gefeiert. Er ist Patron der Jäger; war Bischof von Lüttich, der der Legende nach an einem Feiertag gejagt har und durch das Erscheinen eines weißen Hirsches mit einem goldenen Kreuz zwischen dem Geweih zur Umkehr gerührt worden ist. Martinus wurde in Ungarn geboren, mit 18 getauft, war dann Einsiedler und Klostergründer bei Poitiers, gegen seinen Willen Bischof von Tours und berühmt und beliebt durch seine Wunderkraft und Menschenfreundlichkeit. Die Vorweihnachtszeit ist vor allem für Kinder schön und geheimnisvoll. Das Weihnachtsfest ist im deutschen Sprachraum zweifellos das schönste und größte Fest des Jahres, voll guter Hoffnung bei den Großen, voll ungeduldiger Vorfreude bei den Kindern.
In der Zukunft möchte ich in einer deutschen Tradition zu beteiligen.

2

Odpowiedzi

2009-10-29T23:09:41+01:00
Tradycje w Niemczech, które są tak wielkie jak Polska. Czy Adwent, Adwent, świeca płonie
Najpierw jeden, potem dwa, potem trzy, potem cztery,
Następnie Święty Mikołaj przychodzi. Miesiąca listopada oznacza również Nebelung miesiąca lub uboju, Karola Wielkiego nie nazwała go wiatr miesięcy. Na ten dzień, uroczyste wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych zostanie odprawiona. On jest patronem myśliwych, biskup Liege, który jest napędzany przez legendy na wakacje i har został poruszony przez pojawienie się białego jelenia ze złotym krzyżem między rogami do skruchy. Martinus urodził się na Węgrzech, chrzest w wieku 18 lat, wówczas pustelnik, założyciel klasztoru w Poitiers, wbrew jego woli, biskupa Tours i znany i kochany przez jego cudowną moc i filantropii. Sezon wakacyjny jest szczególnie dla dzieci, piękne i tajemnicze. Boże Narodzenie jest w języku niemieckim, to niewątpliwie najlepsze i największe święto roku, pełen dobrej nadziei w wielkim, pełnym niecierpliwych oczekiwanie wśród dzieci.
W przyszłości chciałbym wziąć udział w niemieckiej tradycji
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T23:22:06+01:00
Tradycje w Niemczech,są tak duże jak w Polsce. Jest Adwent, Adwent, świeca płonie. Najpierw jedna, potem druga, potem trzecia, potem czwarta. Następnie św. Mikołaj puka do drzwi. Miesiąc listopad oznacza Nibelungów lub uboju, Karol Wielki nazwała go chrztem wiatru. W tym dniu zostanie odprawione uroczyste wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. On jest patronem myśliwych, biskup z Liege który jest ścigany przez legendy na wakacje i został poruszony przez pojawienie się białego jelenia ze złotym krzyżem między rogami. Martinus urodził się na Węgrzech, ochrzczony w wieku 18 lat, wówczas pustelnik, założyciel klasztoru w Poitiers,wbrew woli biskupa Tours znany i kochany przez jego cudowną moc i filantropii. Sezon wakacyjny jest szczególnie dla dzieci, piękny i tajemniczy.Boże Narodzenie w języku niemieckim to niewątpliwie najlepsze i największe święto roku, pełne dobrej nadziei i pełne wielkiego niecierpliwego oczekiwania wśród dzieci. W przyszłości chciałbym wziąć udział w niemieckiej tradycji.