Odpowiedzi

2009-10-29T23:21:44+01:00
Trzeba zastosować wzor Herona
a=11.80m b=12.38m c=6.0m
S=√[p(p-a)(p-b)(p-c)
p=1/2(a+b+c)
p=(11.80 +12.38 + 6.0)/2=15,09
p-a=15,09-11,8=4,01
p-b=15,09-12,38=2,71
b-c=15,09-6=9,09
S=√(15,09*4,01*2,71*9,09)=38,61m²

Pole trojkata wynosi 38,61m²

Pozdrawiam

Hans


2009-10-30T01:03:56+01:00
Trojkat ma trzy boki o wymiarach 11.80 , 12.38 , 6.0 oblicz pole trojkata w metrach kwadratowych

trojkat ma trzy boki o wymiarach 11.80 , 12.38 , 6.0 oblicz pole trojkata w metrach kwadratowych
Zapewne chodzi tu o wzór Herrona na pole.
p-pół obwodu
a,b,c - boki trjkąta
P=√p(p-a)(p-b)(p-c)
liczymy p
p= (11.80 + 12.38 +6.0)/2=30,18/2=15,09
P=√15,09(15,09-11,80)(15,09-12,38)(15,09-6)
P=√15,09*3,29*2,71*9,09
P=√1331,9552
P≈36,5 m
P≈7m² zakładając ,że wymiary podane były w metrach.