1. wysokość , droga w ruchu prostoliniowym to wartosc wektora ________
2.iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego
3. w ruchu jednostajnym iloczyn szybkosci i czasu
4. predkosc w ruchu jednostajnym to __________ drogi do czasu.
5. miara bezwladnosci ciała.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T15:35:40+01:00
1. wysokość , droga w ruchu prostoliniowym to wartość wektora
h.
2.iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego
Fc- sila.
3. w ruchu jednostajnym iloczyn szybkości i czasu
s.
5. miara bezwładności ciała.
Masa.
4 3 4