Odpowiedzi

2010-03-27T15:58:55+01:00
Opóźnienie a liczymy ze wzoru:
a=ΔV/Δt
a=(4-2)/10=0,2 m/s²

droge jaką w tym czase przebyła łódź wyraża wzór:
s=V₁t - at²/2 , gdzie V₁ jest predkoscia poczatkowa czyli 4m/s
s=4*10 - 0,2*10²/2= 40 - 10 = 30m