1)Dwie strzykawki polączono wężykiem. Między ich tłokami nie ma powietrza, jest natomiast pewna ilosc wody. Jeżeli pierwsza strzykawka ma średnicę 2 razy większą niz druga, to wciśnięcie jej tłoka do końca ( a tym samym wysunięcie tłoka w mniejszej strzykawce) jest:
A. łatwiejsze niż wciśnięcie tłoka w mniejszej strzykawce.
B trudniejsze niż wciśniecie tłoka w mniejszej strzykawce
C tak samo łatwe, jak wciśniecie tłoka w drugiej strzykawce

Prawo Pascala dotyczy przenoszenia ciśnienia przez
a)tylko gazy
b)tylko ciecze
c)gazy i ciecze
d)gazy ciecze i ciała stałe

1

Odpowiedzi

2012-02-25T20:52:24+01:00

1. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od wzoru, z którego będziemy korzystać, zatem ciśnienia w obu strzykawkach mają być takie same: p₁=p₂, więc z kolei F₁/S₁=F₂/S₂ i teraz będziemy podstawiać. Pierwsza strzykawka ma 2 razy większą średnicę, więc ma też 2 razy większą powierzchnię niż druga. Oznaczymy sobie ₁ dla większej strzykawki i ₂ dla mniejszej strzykawki, więc otrzymujemy: F₁/S₁=F₂/2S₂, zatem już widzimy, że trudniej będzie nam ruszyć mniejszą strzykawkę, ponieważ aby wywołać takie samo ciśnienie będziemy musieli użyć 2 razy większej siły. Prawidłową odpowiedzią jest B.

2. Jak mówi początek prawa Pascala: W zamkniętym pojemniku z cieczą lub gazem (...). Zatem odpowiedź C.

 

Pozdrawiam. ;)

2 3 2