Odpowiedzi

2010-03-27T15:34:41+01:00
Tematem niniejszej pracy jest charakterystyka dwóch okupacji ziem polskich w czasie II wojny światowej - niemieckiej oraz radzieckiej.
Chcę ukazać losy - traktowanie ludności polskiej przez Niemców oraz przez Sowietów od momentu kiedy obydwaj okupanci uznali, że państwo polskie przestało istnieć.

Straszliwe doświadczenie, jakim dla narodu polskiego była wojna i okupacja hitlerowska w latach 1939 - 1945 odcisnęły piętno na zbiorowej świadomości narodu. Niemieckie plany odnośnie ziem polskich, precyzowane w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy w latach 1939-1941 zakładały prowadzenie intensywnej germanizacji i polityki terroru.
Niemcy jeszcze w październiku 1939 roku przystąpili do rozgraniczania ziem polskich na tzw. wcielone do Rzeszy, obejmujące województwa: pomorskie, poznańskie, górnośląskie, część łódzkiego, warszawskiego i krakowskiego oraz Generalne Gubernatorstwo utworzone dekretem Hitlera 12 października 1939 roku na ziemiach Polski centralnej.
1 1 1