Zasadowość amin zależy od podstawników przy atomie azotu. Aminy alifatyczne są bardziej zasadowe od amoniaku i ich zasadowość wzrasta wraz z rzędowością, zaś w przypadku amin aromatycznych jest dokładnie na odwrót – mają one mniej zasadowe własności od amoniaku, które spadają ze wzrostem rzędowości.
Uszereguj podane związki według wzrastającej zasadowości.
trietyloamina, amoniak, anilina, etyloamina, dietyloamina

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T19:03:05+01:00
Trietyloamina, amoniak, anilina, etyloamina, dietyloamina

anilina (I rzędowa- aromatyczna)
amoniak
etyloamina (I rzędowa)
dietyloamina (II rzędowa)
trietyloamina (III rzędowa)
6 1 6