Odpowiedzi

2010-03-27T15:51:00+01:00
W latach 1655-1660 miał miejsce w Polsce tzw.,,potop szwedzki'', wówczas to Szwecja zaatakowała RP z każdej strony. Pospolite ruszenie skapitulowało, król Polski Jan II Kazimierz uciekł na Śląsk. Symbolem obrony Częstochowy stało się oblężenie przez Szwedów Jasnej Góry.
W 1657r. Jan Kazimierz przyznał Prusom Książęcym niezależność.