Proszę o przetłumaczenie zadania...z góry dziękuję:)
Writing
Write a letter to a new penfriend.
-Give some general information about yourself(name,nationality,age,school,year).
-Describe youself(physical,appearance and character).
-Talk about your daily routine,interests,likes and dilikes.
-Ask your penfriend to write back giving you information about himself/herself.

2

Odpowiedzi

2010-03-27T15:56:37+01:00
Pisanie
Napisz list do nowego przyjaciela korespondencyjnego.
- Daj mu ogólne informacje o sobie (imię, narodowość, wiek, szkołę, rok).
- Opisz siebie (wygląd, osobowość i charakter).
- Porozmawiaj o codziennych czynnościach, zainteresowaniach, o tym co lubisz, a czego nielubisz).
- Poproś go, aby w odpowiedzi napisał Ci informacje o sobie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T15:57:39+01:00
Pisanie
Napisz list do nowego przyjaciela korespondencyjnego.
- Daj mu ogólne informacje o sobie (imię, narodowość, wiek, szkołę, rok).
- Opisz siebie (wygląd, osobowość i charakter).
- Porozmawiaj o codziennych czynnościach, zainteresowaniach, o tym co lubisz, a czego nielubisz).
- Poproś go, aby w odpowiedzi napisał Ci informacje o sobie.