Pole powierzchni bocznej stożka jest 3 razy większe od jego pola podstawy. Oblicz miarę konta który tworzy tworzącą stożka z płaszczyzną podstawy.

Może brakować danych, jak by co to przyjmijcie dowolne aby rozwiązać to zadanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T17:39:11+01:00
Pole boczne=πrl
pole podstawy=πr²

πrl=3πr²/:πr
l=3r
cos α=r:3r=⅓
kąt ma 71,5⁰