Podziel materiały na przewodniki i izolatory:
-igielit
-miedź
-ciało człowieka
-sukno
-złoto
-plastik
aluminium
-srebro
-granit
-woda destylowana
-roztwór kwasu siarkowego
-papier
-wodny roztwór siarczanu miedzi
-szkło
-suche drewno
-wodny roztwór chlorku sodu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T16:03:53+01:00
Przewodniki : miedź, złoto, aluminium,seebro,grafit,kwas siarkowy, wodny roztwór siarczanu miedzi , wodny roztwór soli kuchennej
Izolatory : igelit, sukno, plastik, woda destylowana, ciało czlowieka, papier , szkło , suche drzewo
4 4 4