Odpowiedzi

2010-03-27T16:01:20+01:00
Opóźnienie a liczymy ze wzoru:
a=ΔV/Δt
a=(4-2)/10=0,2 m/s²

droge jaką w tym czase przebyła łódź wyraża wzór:
s=V₁t - at²/2 , gdzie V₁ jest predkoscia poczatkowa czyli 4m/s
s=4*10 - 0,2*10²/2= 40 - 10 = 30m
2010-03-27T16:01:24+01:00
Opóźnienie a liczymy ze wzoru:
a=ΔV/Δt
a=(4-2)/10=0,2 m/s²

droge jaką w tym czase przebyła łódź wyraża wzór:
s=V₁t - at²/2 , gdzie V₁ jest predkoscia poczatkowa czyli 4m/s
s=4*10 - 0,2*10²/2= 40 - 10 = 30m
2010-03-27T16:04:11+01:00
V1=4m/2
V2=2m/s
t=10s

V2-V1 2m/s-4m/s
a=--------=----------------= - 1/5 m/s²
t 10s


V1+V2 4m/s+2m/s
s=-------- t = ------------- * 10s = 30 m
2 2