Odpowiedzi

2009-10-30T07:36:26+01:00
Żeby nasza wiara stała się mocna, musi być wypróbowana, musi przejść przez "masę"; doświadczeń, przez wiele prób i burz. Wiara powierzchowna, oparta jedynie na wychowaniu, uczuciu i pewnych przyzwyczajeniach, w obliczu trudności załamuje się. Bóg chce, by człowiek wierzący został w wyniku prób wiary ogołocony z tego, co stanowiło jedynie podpórki wiary; co nie było autentycznym przylgnięciem do Chrystusa, oparciem się na Nim i powierzeniem się Jemu.

Przykład :

Dla Abrahama próbą wiary było to, czy pamięta o przykazaniu "nie zabijaj" on jednak zapomniał i dał się zwieść, jednakże Bóg powstrzymał go, bo on naprawdę zapomniał i chciał to zrobić.

Jak ją przeżywasz ?

Starasz się jej nie złamać grzechem.
Nie łamiesz dekalogu.
2009-10-30T09:19:33+01:00
Próba wiary to wytrwanie w niej.Jest bardzo wiele sytuacji kiedy można porzucić swoją wiarę i ulec różnym pokusom.Jest teraz wiele odłamów religijnych,które nakłaniają do przejścia na swoją stronę.Jest wiele sekt,które wciągają i kuszą do grzechu.Jest wiele pokus,przed którymi trzeba się bronić i mądrze odsuwać się od zła.
2009-10-30T09:40:17+01:00
Próbą Wiary można np. nazwać sytuację, gdy nasi znajomi nakłaniają nas do tego, żeby zrobić coś złego .. [wtedy my powinniśmy pamiętać o tym by kierować się Bożymi Przykazaniami..] Np. gdy znajomi chcą byśmy nie szli do Kościoła w niedziele ["Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"] .. gdy chcą byśmy komuś zrobili krzywdę..lub zabili go ["NIE zabijaj"] .. lub coś ukradli ["Nie kradnij"] .. gdy ktoś kogoś wymyśla jakieś kłamstwa o kimś tylko dlatego by zrobić tej osobie na złość i nakłania nas abyśmy robili to samo ["Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"] .. W takich sytuacjach powinniśmy pamiętać o Bożych Przykazaniach i przestrzegać ich .. bo to jest dla nas próba .. [czy będąc nakłaniamym do grzechu wybierzemy dobro czy zło.. ]