Odpowiedzi

2010-03-27T16:10:34+01:00
M = 20dkg = 0,2kg
h = 2m
Ep = ?

Ep = mgh
Ep = 0,2•10•2
Ep = 4J

[Ep] = kg • N/kg • m
[Ep] = N•m
[Ep] = J
2010-03-27T16:23:08+01:00
M - masa piłki = 20 dkg = 0,2 kg
s - droga pilki = 2 m
Q - ciężar pilki = mg
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
Ep - energia potencjalna = Qs = mgs = 0,2 razy 9,81 razy 2 = 3,924 J
Gdyby dla uproszczenia przyjąć , że g = 10 m/s² to
Ep = 0,2 razy 10 razy 2 = 4 J