1. liczby a,b,c są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego oraz pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby jeżeli 2a+b+c=12

2. Samochód przebył 3/4 trasy ze średnią prędkością 60 km/h. Średnia prędkość samochodu na całej trasie była równa 64 km/h. Z jaką prędkością przejechał pozostałą część trasy?

3. Przekrój osiowy stożka jest trójkatem prostokatnym o polu 2. Oblicz pole podstawy tego stożka.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T16:43:11+01:00
2. 3/4 trasy V= 60km/h
cała trasa V = 64km/h

x- prędkość na ostatniej części trasy

(3* 60 + x) : 4 = 64
180 + x = 256
x= 74

5 1 5