Odpowiedzi

2010-03-27T16:08:03+01:00
Uzależnienie jest chorobą, którą można leczyć!

Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe).

Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania powoduje bardzo przykre doznania abstynencyjne, prowadzące w krańcowych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego.

Narkomania jest zwykle wynikiem wielokrotnego zażycia środka uzależniającego, jedynie wyjątkowo, np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, rozwija się po jednorazowej dawce.

Coraz częściej spotykamy się w prasie i literaturze z różnymi określeniami dotyczącymi tego samego zjawiska: narkomania, lekomania, toksykomania. Środki wywołujące to zjawisko noszą miano : narkotyków, leków psychotropowych, środków odurzających.
Aby dokładnie móc zrozumieć istotę narkomanii, należy zapoznać się z obowiązującą terminologią.

Narkomania, to termin używany już w starożytności. W starożytnej Grecji i Rzymie słowa: "narke", " narcosis", "narcoticus", oznaczały" odurzenie\", \"oszołomienie\", \"odurzający\" i określano nimi warunki, okoliczności lub środki wywołujące taki stan. Mimo że termin ten był już znany od tak dawna, to wszedł dopiero w życie na początku naszego stulecia. W 1965 roku Światowa Organizacja Zdrowia powołała Komitet, który podzielił zjawisko nadużywania środków na dwie grupy : toksykomanię i lekomanię.