1.Do 130 g wody dodano 100g 98% roztworu stężonego kwasu siarkowego (VI). Jakie będzie stężenie powstałego roztworu?
2. Ile gram siarki należy spalić, aby na drodze kolejnych reakcji otrzymania kwasu siarkowego(VI) otrzymać 20 g tego kwasu.
MAJĄ BYĆ WSZYSTKIE OBLICZENIA. ZA ICH BRAK ZGŁASZAM SPAM.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T17:33:15+01:00
1) ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa roztworu
cp - stężenie procentowe

ms = 0,98 * 100g = 98g
mr = 130g + 100g = 230g

cp = ms/mr * 100%
cp = 98g/230g * 100%
cp = 0,43 * 100%
cp = 43%

2) Kolejne reakcje:
S + O₂ -> SO₂
2 SO₂ + O₂ -> 2 SO₃
SO₃ + H₂O -> H₂SO₄

M - masa molowa w g/mol
n - liczba moli
m - masa substancji w gramach

M(H₂SO₄) = 2g/mol + 32g/mol + 64 g/mol = 98 g/mol

n = m/M = 20g / 98g/mol = 0,204 mola

Na podstawie kolejnych reakcji można ułożyć proporcje:
1 mol H₂SO₄ - 1 mol SO₃, w takim razie
0,204 mola H₂SO₄ - 0,204 mola SO₃

2 mole SO₃ - 2 mole SO₂, w takim razie
0,204 mola SO₃ - 0,204 mola SO₂

1 mol SO₂ - 1 mol S, w takim razie
0,204 mola SO₂ - 0,204 mola S

M(S) = 32 g/mol
m = n * M
m = 0,204 mola * 32 g/mol = 6,53g

PS Drugie zadanie na pewno nie jest na poziomie gimnazjum, bo mole wchodzą w szkole średniej, pozdro:)