Odpowiedzi

  • xxx2
  • Początkujący
2010-03-27T16:13:15+01:00
Jedną z najbardziej popularnych rozrywek dzieci i młodzieży jest telewizja. Naukowcy udowodnili, że zbyt długie i częste oglądanie telewizji zmienia się w nałóg, wywołując takie same skutki, jakie wywołują inne uzależnienia. Gdy świadomie pytano oglądających, co czują podczas wpatrywania się w ekran, dość zgodnie odpowiadali, że przyjemny luz i odprężenie. Z kolei u osób, którym odebrano możliwość oglądania telewizji, wystąpiły identyczne symptomy, jak u narkomana czy alkoholika tj. niepokój, poczucie utraty sensu życia i bezgraniczna nuda.

Zdaniem amerykańskich badaczy, barierę po przekroczeniu której można już mówić o uzależnieniu od migających się obrazków, jest oglądanie telewizji ponad cztery godziny dziennie.

Telewizja ma wielu zwolenników, ale również sporo przeciwników, którzy uważają, że nie zaspakaja ona w pełni potrzeb kulturowych młodzieży, że odciąga od książki, prasy, teatru, że pochłania zbyt wiele czasu i jest źródłem złych doświadczeń. Oglądając często filmy nasycone przemocą, młodzież traci wrażliwość na ból i cierpienie drugiego człowieka. Identyfikując się z postaciami pochodzącymi z oglądanego, nierealnego świata, próbuje je naśladować. Niejednokrotnie wzoruje się na negatywnych bohaterach, wcielając oglądane zachowania w życie. Świat fikcji, wywołujący "dreszcz emocji", pomaga im oderwać się od własnych, niejednokrotnie trudnych problemów.

Dużą rolę mają tu do spełnienia rodzice, muszą kontrolować i strzec, by dziecko nie oglądało programów zbyt emocjonalnych i nie przesiadywało przy ekranie do późnych godzin nocnych. Ponadto rodzice powinni wprowadzić zasadę, że oglądanie telewizji nie może odbywać się kosztem czasu przeznaczonego na odrabianie lekcji, pomoc w domu, przebywanie na świeżym powietrzu czy też czytanie książek.

Telewizja ma również i zalety, albowiem oglądając różne programy, nie tylko bawimy się, ale także w sposób prosty i szybki zdobywamy informacje. Telewizja pełni także funkcję edukacyjną, może uwrażliwiać, rozwijać umysł i emocje, kształtować odczucia estetyczne.

Rolę, jaką odgrywa w naszym życiu, zależy jednak od nas, od tego, jakie programy oglądamy.