Prosze o przetłumaczenie tego tekstu na język niemiecki

Tradycje świąt wielkanocnych w Niemczech
Wielkanoc zaczyna się świętem w Wielki Piątek. Szczególnie uroczyście obchodzona jest niedziela i poniedziałek, nie związany jednak w krajach niemieckojęzycznych ze zwyczajem "lanego poniedziałku". Charakterystyczny dla Świąt Wielkanocnych jest w tych krajach bukiet wielkanocny. Są to zielone gałązki przybrane wydmuszkami i postawione w wazonie. Przybrany też bywa np. krzak przed domem w ogródku. Ważnym elementem dekoracji wielkanocnego stołu jest zajączek, który może być z cukru, czekolady czy z materiału. Według tradycji pisanki są chowane w specjalnych gniazdach, ukrywanych w mieszkaniu lub w ogrodzie. Natomiast głównym zajęciem dzieci w niedzielę wielkanocną jest ich szukanie. Na Wielkanoc daje się także często drobne prezenty. Są one przeważnie umieszczane w dużych, barwnych jajkach z tektury. Kulminacyjnym punktem obchodów Świąt Wielkanocnych w Niemczech jest Wielki Piątek. Jest on dniem ustawowo wolnym od pracy i przeznaczonym na wspólne modlitwy w kościołach towarzyszące złożeniu Pana Jezusa do grobu. Po zakończeniu nabożeństwa, wierni zapraszani są przez księdza do sali katechetycznej na agapę. Jest to wspólny symboliczny posiłek składający się z chleba, wina oraz wody. W domach niemieckich nie przestrzega się rygorystycznie zasad ścisłego postu, a na stołach pojawia się tradycyjna ryba i jaja w kwaśnym sosie obok codziennych potraw.
W Wielką Sobotę wieczorem przed kościołami katolickimi rozpalane są ogromne ogniska. Następuje poświęcenie ognia, sprowadzenie go do kościoła i zapalenie świecy paschalnej, a następnie obdarowywanie ogniem wiernych, którzy za pomocą swoich świec wielkanocnych zabierają go do domów, aby w czasie świąt towarzyszył im przy posiłkach.
Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wypoczynku, odwiedzania rodzin i znajomych.
Coraz więcej Niemców traktuje czas wielkanocny, podobnie jak Boże Narodzenie, jako sposobność do czterodniowego wyjazdu i chętnie spędza go w formie krótkich wczasów z dala od miejsca zamieszkania. Z Wielkanocą wiąże się ogień wielkanocny i świeca wielkanocna. Symbolizuje ona Jezusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. W licznych ludowych obyczajach wiosennych zachowały się motywy mistyczne i przedchrześcijańskie, do których dołączono później symbolikę chrześcijańską. Dwa centralne symbole to jaja wielkanocne i zając wielkanocny. Według prastarych wierzeń jajko jest źródłem wszelkiego życia. Zając uważany jest za symbol płodności. Od wielu wieków jaja wielkanocne maluje się na kolorowo. W niedzielę wielkanocną rodzice chowają pomalowane jaja, zajączki z czekolady oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub ogrodzie.1

Odpowiedzi

2010-03-29T08:45:07+02:00
Osterbräuche in Deutschland
Ostern beginnt am Karfreitag. Eine besonders feierliche Feier des Sonntags und Montags, wird aber nicht durch den deutschsprachigen Ländern gebunden ist es üblich, "Stimmen am Montag." Charakteristisch für Ostern ist in diesen Ländern, ein Bouquet von Ostern. Sie sind mit grünen Zweigen geschmückt wydmuszkami und in eine Vase. Zum Beispiel, manchmal trug einen Busch vor dem Haus in den Garten. Ein wichtiger Teil der Tischdekoration Ostern ist ein Kaninchen, das aus Zucker, Schokolade oder mit dem Material werden können. Nach der Tradition der Ostereier werden in speziellen Nester versteckt, verborgen im Haus oder Garten. Allerdings ist die Hauptbeschäftigung der Kinder am Ostersonntag ihre Suche. Zu Ostern wird oft auch kleine Geschenke gibt. Sie sind meist in großen, bunten Karton Eier gelegt. Der Höhepunkt der Feier des Osterfestes in Deutschland ist der Karfreitag. Es ist ein Feiertag von der Arbeit und für das gemeinsame Gebet in den Kirchen der Einzahlung auf das Grab von Jesus zu begleiten. Nach den Gebeten werden die Gläubigen in den Raum von einem Priester in der katechetischen Agape eingeladen. Es ist eine gemeinsame symbolische Mahlzeit bestehend aus Brot, Wein und Wasser. In deutschen Haushalten nicht strikt an die Grundsätze des strengen Fastens und auf den Tischen gibt es eine traditionelle Fisch und Eier in einer sauren Soße neben alltäglichen Gerichten.
Am Karsamstag Abend vor der katholischen Kirchen, sind riesige Feuer entzündet. Gefolgt von der Widmung des Feuers, bringt es der Kirche und der Entzündung der Osterkerze, und dann die Gläubigen geben, um das Feuer, die durch ihre Osterkerzen, nehmen ihn in ihre Häuser während der Ferien, die sie begleiten zu den Mahlzeiten.
Ostermontag ist ein Tag der Freizeit, Familie und Freunde besuchen.
Immer mehr Deutsche behandelt die Osterzeit, wie Weihnachten, als eine Chance für die viertägige Reise und bereit ist, um es in Form eines kurzen Urlaub weg von zu Hause zu verbringen. Ostern ist mit Feuer und Kerzen Ostern verbunden. Es symbolisiert den auferstandenen Christus den Tod besiegt und auferstanden ist. Im Frühjahr zahlreiche Volksbräuche erhalten und vorchristliche mystischen Themen, die später christliche Symbolik. Die beiden zentralen Symbole sind die Ostereier und Osterhasen. Nach altem Volksglauben ist das Ei die Quelle allen Lebens. Hare wird als Symbol der Fruchtbarkeit angesehen. Seit vielen Jahrhunderten werden Ostereier bunt bemalt. Am Ostersonntag, den Eltern verstecken bemalte Eier, Schokoladenhasen und andere Süßigkeiten, und Kinder auf der Suche nach ihnen zu Hause oder im Garten.