Odpowiedzi

  • xxx2
  • Początkujący
2010-03-27T16:25:05+01:00
-samowystarczalność żywnościowa ludności ogranicza możliwości zwiększania eksportu polskiej żywności do krajów trzecich

-wprowadzanie opłat wyrównawczych w przypadku eksportu do krajów trzecich może zmniejszyć eksport, gdyż opłaty wyrównawcze w krajach takich jak Polska mogą być zbytnio wygórowane dla polskich rolników

-wspólne ceny produktów rolnych uniemożliwiają podwyższenie ceny, gdy występuje deficyt danego produktu, na czym rolnicy mogliby się znacznie wzbogacić

-wprowadzanie norm europejskich jest konieczne w każdym gospodarstwie, co niesie za sobą jednakowe koszty dla ludności bogatszej jak i biedniejszej, i znaczne zmniejszenie budżetu

-ustalanie cen przez Radę uniemożliwia ustalanie cen np. ze względu na koszty upraw

-uniemożliwienie przyznania wcześniejszej emerytury mimo iż przepracowało się wymaganą ilość lat, z powodu nieistnienia młodego użytkownika mogącego przejąć "interes"
a zdania sam sobie napisz
2010-03-27T16:25:18+01:00
Jedna z wad przystępienia do uni europejskiej jest zmiana waluty. Może spowodować to zachwianie na rynku gospodarki, zniszczenie Polskiej waluty, jak i milionowe straty w skarbie Państwa,