1.W koszu jest 360 kg jabłek różnego gatunku.Jabłka Lobo stanowią dwie dziewiąte wszystkich jabłek.
Jabłka Spartan stanowią trzy siódme pozostałych jabłek. Reszta to Jonatany.
Ile kilogramów Jonatanów jest w koszu?
2.Oblicz: a) dwie piąte godziny ,ile to minut? b) 0,45 kilometra, ile to cm? c) cztery piąte tony, ile to kg?
3. Zamień: a) 2m=........mm, b) 3cm 5mm=..........mm,
c) 4dm 10mm=.......cm d) 3mm=..........m, e) 25dm=........m,
f) 7cm 5mm=..........m.
4. Krótszy bok prostokąta wynosi 10cm i stanowi pięć szóstych dłuższego boku.Oblicz obwód i pole powierzchni tego prostokąta.Wyniki podaj w m (obwód) i m kwadratowych (pole pow.)
5. Oblicz: trzy czwarte *(5,2 - 1,6 * 1 i dwie trzecie) - 1,4=
6.W równoległoboku jeden bok wynosi 8 cm a wysokość padająca na ten bok wynosi 3 cm. Wysokość padająca na drugi bok wynosi 6 cm.Oblicz długość drugiego boku równoległoboku i jego obwód.

3

Odpowiedzi

2010-03-27T16:42:06+01:00
1.
Lobo :

2/10 * 360 = 72 jabłka Lobo
Spartan:

360 - 72 = 288
3/7 * 288 = 123 jabłka Spartan
Jonatany:

360 - (72+123)= 360-195 = 165

2.a)1 h = 60 minut
2/5 *60 = 24 minuty
b) 1 km = 100000cm
0.45 * 100000 = 45000c,
c)1 t = 1000 kg
0.8 *1000 = 800 kg

3. Zamień: a) 2m=.2000mm, b) 3cm 5mm=35mm,
c) 4dm 10mm=41cm d) 3mm=0.003m, e) 25dm=2.5m,
f) 7cm 5mm=0.075m.

4. 5/6 x = 10 / :5/6
x = 12

Obw = 2a+2b = 2*10 +2*12= 20+24= 44m

P=ab= 10*12= 120m²

5. 0.75(5.2-1.6 * 1 i 2/3) - 1.4=
0.75 ( 52/10 - 16/10 * 5/3) - 1.4=
0.75( 52/10 - 8/3) - 1.4=
0.75(156/30-80/30)-1.4=
0.75(76/30) - 1.4 =
57/30 - 1.4 = 1.9 - 1.4 = 0.5


6.P = a*h
P = 8*3 = 24 cm²

24 = 6*b/ : 6
b = 4

Obw. = 2a+2b = 8+ 16 = 24 cm
8 4 8
2010-03-27T16:48:01+01:00
1.W koszu jest 360 kg jabłek różnego gatunku.Jabłka Lobo stanowią dwie dziewiąte wszystkich jabłek.
Jabłka Spartan stanowią trzy siódme pozostałych jabłek. Reszta to Jonatany.
Ile kilogramów Jonatanów jest w koszu?

360*2/9 = 720/9=80kg - Lobo
360-80= 280-pozostałe
280*3/7=840 /7=120kg - Spartan
280-120= 160kg - Jonatany

2.Oblicz: a) dwie piąte godziny ,ile to minut? b) 0,45 kilometra, ile to cm? c) cztery piąte tony, ile to kg?

a)2/5*60min=120/5 = 25min
b)0,45 * 1000=450m = 45000cm
c)4/5*1000=4000/5=800kg

3. Zamień: a) 2m= 2000 mm, b) 3cm 5mm= 35 mm,
c) 4dm 10mm= 41 cm d) 3mm= 0,03 m, e) 25dm= 0,25 m,
f) 7cm 5mm= 0,75 m.

4. Krótszy bok prostokąta wynosi 10cm i stanowi pięć szóstych dłuższego boku.Oblicz obwód i pole powierzchni tego prostokąta.Wyniki podaj w m (obwód) i m kwadratowych (pole pow.)

a=10cm
b= ?
5/6x =10/:5/6
x = 12
2*10 +2*12= 20+24= 44m-Obwód
10*12= 120m²- Pole

5. Oblicz: trzy czwarte *(5,2 - 1,6 * 1 i dwie trzecie) - 1,4=

trzy czwarte *(5,2 - 1,6 * 1 i dwie trzecie) - 1,4= 0.75(5.2-1.6 * 1 i 2/3) - 1.4= 0.75 ( 52/10 - 16/10 * 5/3) - 1.4= 0.75( 52/10 - 8/3) - 1.4= 0.75(156/30-80/30)-1.4= 0.75(76/30) - 1.4 = 57/30 - 1.4 = 1.9 - 1.4 = 0.5

6.W równoległoboku jeden bok wynosi 8 cm a wysokość padająca na ten bok wynosi 3 cm. Wysokość padająca na drugi bok wynosi 6 cm.Oblicz długość drugiego boku równoległoboku i jego obwód.

a=8cm
h=3cm
b=?
h=6cm
P.równ. = a*h
P=8*3 = 24 cm²
24 /6=4
b = 4cm
4+4+8+8 = 16+8 = 24 cm-Obwód
2 3 2
2010-03-27T16:53:44+01:00
Witam.

1.
2/9 * 360 = 80 kg - jabłka Lobo.
360 - 80 = 280 kg - pozostałe jabłka.
3/7 * 280 = 120 kg - jabłka Spartan.
280 - 120 = 160 kg - jabłka Jonatan.
Odp: W koszu jest 160 kg Jonatanów.

2.
a) 2/5 * 60 min = 24 min
b) 0,45 * 100000 cm = 45000 cm
c) 4/5 * 1000 kg = 800 kg

3.
a) 2m= 2000 mm,
b) 3cm 5mm= 35 mm,
c) 4dm 10mm= 41 cm
d) 3mm= 0,003 m,
e) 25dm= 2,5 m,
f) 7cm 5mm= 0,075 m.

4.
a - krótszy bok
b - dłuższy bok
a = 10 cm = 5/6 b
b = 12 cm (bo 1/6 b = 2 cm, a 6/6 b = 12 cm)
a = 10 cm = 0,1 m
b = 12 cm = 0,12 m
pole:
P = a*b
0,1*0,12 = 0,012 m²
obwód:
2a+2b
2*0,1 + 2*0,12 = 0,44 m

5.
3/4*(5,2 - 1,6*1 2/3) - 1,4 =
3/4*(26/5 - 8/5*5/3) - 7/5 =
3/4*(26/5 - 8/3) - 7/5 =
3/4*(78/15 - 40/15) - 7/5 =
3/4*38/15 - 7/5 =
19/10 - 7/5 = 5/10 = 1/2 = 0,5

6.
Dane:
a=8cm
h1=3cm
h2=6cm
b=?

Pole:
P=a*h1
P=8cm*3cm
P=24cm²

P2=b*h2
24cm²=b*6cm
b=24cm²/6cm
b=4cm

Obwód:
Obw=2a+2b
Obw=2*8cm+2*4cm
Obw=24cmPozdrawiam, i liczę na naj. ;)
3 4 3