Odpowiedzi

2010-03-27T16:42:41+01:00
A)
5(2x-1)-(7x-4) ≥ -(x-3)+6x
10x-5-7x+4 ≥ -x+3+6x // przenosimy na odpowiednie strony
10x-7x+x-6x ≥ 3-4+5
-2x ≥ 4 // dzielimy obydwie strony przez (-2)
x ≤ -2, x∈C niedodatnie, x∈{..., -3, -2, -1, 0}
Odpowiedź:
x∈{..., -3, -2}

b)
3(x+1)-(x+10) ≤ x
3x+3-x-10 ≤ x // przenosimy na odpowiednie strony
3x-x-x ≤ 10-3
x ≤ 7, x∈N, x∈{0, 1, 2, 3, ...}
Odpowiedź:
x∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}