Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T16:33:14+01:00
Właściwości fizyczne:
Tlenki metali są zazwyczaj ciałami stałymi, o wysokiej temperaturze topnienia
(500 - 3000 C), nie są rozpuszczalnie w wodzie, wyjątek stanowią tlenki litowców i berylowców.
Tlenki niemetali to najczęściej gazy, rzadziej ciała stałe.
Właściwości chemiczne:
- Tlenki zasadowe - reagują z kwasami (powstaje sól), a nie reagują z zasadami.
- Tlenki kwasowe - reagują z zasadami (powstaje sól) , a nie reagują z kwasami.
-Tlenki amfoteryczne - reagują zarówno z zasadami jak i z kwasami (przeważnie z mocnymi). Produktem każdej z tych reakcji jest sól.
- Tlenki obojętne - jest to nieliczna grupa tlenków nie reagujących ani z kwasami, ani z zasadami.
4 5 4
2010-03-27T16:38:42+01:00
Niemetale:
- Wysoka elektroujemność
- Słabe przewodnictwo elektryczne i przewodność cieplna w porównaniu z metalami
- Tlenki niemetali wykazują raczej własności kwasowe niż zasadowe
- Formują one kryształy, które nie posiadają połysku i nie mają gładkiej powierzchni
- Mają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale o zbliżonych masach atomowych - dzięki czemu wiele z nich jest w temperaturze pokojowej cieczami lub gazami

Metale :
- Tworzenie połyskliwej, gładkiej powierzchni w stanie stałym
- Ciągliwość i kowalność
- Dobre przewodnictwo cieplne
- Szybko odprowadza ciepło
- Bardzo dobry przewodnik elektryczności (za przewodnictwo odpowiedzialne są ujemnie naładowane cząsteczki czyli elektrony , które poruszają sie w sieci krystalicznej między jonami dodatnimi. Jest to typ wiązania metalicznego)
- Skłonność do tworzenia związków chemicznych o właściwościach raczej zasadowych i nukleofilowych niż kwasowych i elektrofilowych.
- Ciało stałe (wyjątek rtęć)
- Bezwonny
-Topnieje w bardzo wysokich temperaturze
3 5 3