A) średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20
b) średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
c) do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

proszę o pomoc:)
αβδ>>

1

Odpowiedzi

2010-03-27T16:42:18+01:00
A) x + x + 7 /2 = 20
2x+7 = 40
2x = 33
x = 16,5
b) y + 3y + y + 10 /3=16
5y + 10 = 48
5y = 38
y = 7,6
c) 15+y=x
51 - y = x

15+y=x
51 - y = 15+y

36 = 2y
15+y=x

y = 18
14 3 14