Z działa o masie 1000 kg zostaje wystrzelony pocisk o masie 0,36 kg i porusza się z szybkością 400 km/h.
a)Wyjaśnij dlaczego działo zostaje odrzucone do tyłu .
b)Oblicz wartość pędu uzyskanego przez pocisk.
c)Oblicz szybkość jaką uzyska działo.
d)Jaka jest wartość pędu uzyskanego przez działo ?
e)Czym różnią się wektory pędów działa i pocisku ?

1

Odpowiedzi

2010-03-27T16:55:02+01:00
A)
III zasada dynamiki Newtona: Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F (akcja), to ciało B działa na ciało A siłą (reakcja) o takiej samej wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.
b)
mp ( masa pocisku) Vp ( szybkość pocisku) p ( pęd)
mp = 0,36 kg
Vp = 400 km/h
p = m * V
p = o,36 kg * 400 km/h
p = 144 ( kg* km/ h) [ kilogram razy kilometr podzielić na godzinę]
c)
p1 = p2
mp * Vp = md * Vd ? : md
mp * Vp / md = Vd
o,36 kg * 400km/h / 1000kg = Vd
144 km/h = Vd
- 144 km/h = Vd ( przeciwny zwrot siły)
d)
p = m * V
p = 1000kg * -144 km/h
p = -144000
e)
wektory pędu działa i pocisku różnią się zwrotem.

Nie jestem do końca przekonana czy są dobre obliczenia, ale jeśli chodzi o teorię to na pewno wszystko jest cacy. Czyli zasady, wzory, przekształcenia wzorów itd. W każdym razie, mam nadzieje, że w jakiś sposób pomogłam :)
12 2 12