Matematyka 2001 "Zgodnie z nową podst. programową" gim. kl.1 Zeszyt ćwiczeń 2:

zadanie 5 strona 12:

Wpisz jednomiany tak, aby w jednakowych figurach były jednomiany podobne:

W tebeli jest: 2xy do potęgi 2, 2a, a do potegi 2, -5 i jedna druga a, -5 i jedna druga a do kwadratu, jedna trzecia ab, 3 i jedna druga xy do kwadratu, - 3 ab, -a do kwadratu, -0,5y do kwadratu x, -3a, 0,2 ab.

Są 4 kolymny:
2a -3ab brak brak
-3a brak brak brak
brak brak brak brakZadanie 6 strona 13:

Potrzebuje tylko punk c): 4p + __q - 2p - __ q = __ p - __ q
4p + __ q - 2p - __q = __ p - __ q

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T16:45:35+01:00
Zadanie 5.
2a, -3ab, - 5 i jedna druga, 2xy do potegi 2
-3a, 0,2ab, -5 i jedna druga a do potegi 2, 3 i jedna druga xy do ptegi 2
-a do potegi 2, jedna trzecia ab, -a do potegi 2, -0,5 y do potegi 2 x

zadanie 6.
4p-2q-2p-4q=2p-2q
4p+4q-2p-5q=2p-1q