1 ) Na brzegu klombu w kształcie koła Ania posadziła w równych odległościach 20 tulipanów. Jaka jest odległość między dwoma sąsiednimi kwiatami, jeżeli średica klombu wynosi 4m ?

2) Ogród ma kształt prostokąta o wymiarach 18m i 16 m ile wynosi długość ścieżki prowadzonej wzdłuż przekątnej ogrodu ?

3) Postanowiono wykonać prace porządkowe w ogrodzie, Zatrudniono 2 robotników , którzy pracowali 6 dni. Jak długo pracowaliby robotnicy, gdyby było ich 3 ?

4) W klasie Ani chłopcy stanowią ¹₃ wszystkich uczniów, a dziewcząt jest o 10 więcej niż chłopców. Ile dzieci jest w klasie Ani ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T16:57:38+01:00
1 ) Na brzegu klombu w kształcie koła Ania posadziła w równych odległościach 20 tulipanów. Jaka jest odległość między dwoma sąsiednimi kwiatami, jeżeli średica klombu wynosi 4m ?
Odp. Obk=2*π*r=2*3,14*2m=12,56m
20k=12,56m/20
k=0,628m
Odp. Tulipany rosną w odległości 0,628m.
2) Ogród ma kształt prostokąta o wymiarach 18m i 16 m ile wynosi długość ścieżki prowadzonej wzdłuż przekątnej ogrodu ?
18²+16²=d²
324+256=d²
580=d²
d≈24m
Odp. Długość ścieżki wynosi 24m.
3) Postanowiono wykonać prace porządkowe w ogrodzie, Zatrudniono 2 robotników , którzy pracowali 6 dni. Jak długo pracowaliby robotnicy, gdyby było ich 3 ?
2robotników=6dni
1robotnik=3dni
3robotniki=9dni
Odp. Trzech robotników pracowałoby 9 dni.
4) W klasie Ani chłopcy stanowią ¹₃ wszystkich uczniów, a dziewcząt jest o 10 więcej niż chłopców. Ile dzieci jest w klasie Ani ?
a-wszyscy uczniowie
⅓a+⅓a+10=a
⅔a+10=a
a-⅔a=10
⅓a=10
a=30
Odp. Klasa Ani liczy 30 uczniów.


1 4 1