Odpowiedzi

2010-03-27T17:10:34+01:00
Aby obliczyc wysokosc tego walca korzystamy z nastepujacej zaleznosci:
sin60=h/d , gdzie d to dlugosc przekatnej osiowej = 50cm
zatem
h=sin60 * d
h=√3 / 2 * 50 = 25√3

promien podstawy walca obliczamy nastepujaco:
cos60=2r/d
r=½cos60 * d
r= ½ * ½ * 50 = 12,5

Objetosc walca:
O=πr₂ * h
O=π * 156,25 * 25√3 = 3906,25π/√3= 3906,25π√3 / 3 cm³

Pole powierzchni:
P=2 * 2πr + 2πrh
P=4π* 12,5 + 2 * π * 12,5 * 25√3 = (100 + 625√3)π cm²
2010-03-27T17:18:42+01:00
2010-03-27T17:24:06+01:00
D = 50cm
H = 25√3 (związki miarowe w tr prostokątnym o kątach ostrych 30⁰ i 60⁰
śr = 25, r =12,5
Pc = 2πr*(H+r)
Pc = 2π*12,5*(25√3+12,5)
Pc = 25π*(25√3+12,5)
Pc = 625√3π+625/2π
Pc = 1250√3π+625π = 625π(1+2√3) cm²
V = πr²H
V = π(12,5)²25√3 = π*625/4*25√3
V = 15625/4*π√3 cm³