1.Ptaki wędrowne podczas przelotów na zimowiska są narażone na wiele niebezpieczeństw. Podaj przykłady tych zagrożeń. (może być w podpunktach)

2.Przedstaw swoje propozycje sposobów ochrony ptaków.(gdzieś na 7 linijek )

4.Czy wystąpienie na polu lub działce dużych ilości dżdżownic jest zjawiskiem pożytecznym czy szkodliwym ?? Uzasadnij odpowiedź.

2

Odpowiedzi

2010-03-27T16:43:47+01:00
Zad.1

- samoloty (lotniska),
- złe warunki pogodowe i klimatyczne,
- nowo powstałe miasta, budynki, fabryki,
- myśliwi i drapieżniki

Zad.2

Moimi propozycjami na ochronę ptaków jest, np. budowa sztucznych gniazd,
Innym sposobem może być też np. budowa nowych parków narodowych i rezerwatów, hodowla ptaków w ogrodach zoologicznych.
Duże efekty przyniósłby zakaz odstrzału ptaków w niektórych miesiącach, a także ochrona ich naturalnych środowisk. Przydatne było by objęcie jeszcze kilku gatunków ochroną prawną i nakładanie kar pieniężnych za ich odstrzał. Sposobem, które może zrobić każdy człowiek w czasie zimy jest chociażby dokarmianie ptaków, które u nas pozostały.

Zad.4

Myślę, ze duża ilość dżdżownic w jednym miejscu jest pożyteczna, nie tylko dla innych saprofitów, ale też dla człowieka. Użyźniając ziemię, umożliwiają rośliną dobry wzrost i korzystne warunki. Dzięki temu drzewa typu: jabłonie, śliwy czy grusze mając odpowiedni grunt, łatwiej będzie im wyrosnąć i wydać plon w postaci soczystych owoców.


2010-03-27T16:55:06+01:00
1. Podczas swoich wędrówek mogą zagrażać im"
-zanieczyszczone powietrze w różnych strefach
-myśliwi, dla których zima jest dobrym okresem do wypatrywania ptaków
-niektóre ptaki drapieżne, np. orły polujące na mniejsze ptaki
2.Moim zdaniem jest wile sposobów na ochronę ptaków. Jednym z nich są specjalne zbiórki. Dzięki takim akcją można zgromadzić pieniądze, które zostaną przeznaczone na leczenie i oznaczanie ptaków. Można by było wprowadzić raz na rok różne zastrzeżenia dla myśliwych. Podczas takich sezonów zakazałoby się polować na ptaki, w przeciwnym razie groziłaby polującemu jakaś kara, np. zapłacenie konkretnej sumy. Podczas wędrówek naszych pierzastych przyjaciół, grozi im niebezpieczeństwo ze strony zanieczyszczeń z różnych fabryk i hut. Zakładając na kominy flirty czy inne urządzenia oczyszczające powietrze, dalibyśmy im jakaś szansę.
3.Myślę, ze duża ilość dżdżownic w jednym miejscu jest pożyteczna, nie tylko dla innych saprofitów, ale też dla człowieka. Użyźniając ziemię, umożliwiają rośliną dobry wzrost i korzystne warunki. Dzięki temu drzewa typu: jabłonie, śliwy czy grusze mając odpowiedni grunt, łatwiej będzie im wyrosnąć i wydać plon w postaci soczystych owoców.