Odpowiedzi

2009-04-21T20:16:21+02:00
Ponieważ wiele kontynentów i państw brało czynny udział w tej wojnie
obszary ogarnięte wojną: prawie cała Europa, wschodnia i południowo-wschodnia Azja, północna Afryka, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany oraz niekiedy Arktyka i Ameryka Północna

wielkość ofiar:
prawie 33 miliony ludzi z różnorodnych krajów

rozmiar zniszczeń:
wiele zrównanych z ziemią miast

państwa biorące udział w wojnie:
prawie wszystkie państwa europejskie, główne państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Australii i Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

3 2 3