Odpowiedzi

2010-03-27T16:48:33+01:00
⅔ *12= 8<----- obliczamy wysokość czyli ⅔ średnicy
h=8
d=12
r=6
8²+6²=l²
64+36=l²
l²=100
l=√100
l=10

Pc= πr²(r+l)
Pc= π* 6²(6+10)
Pc= π* 36(6+10)
Pc= 216π+360π
Pc=376π

2010-03-27T16:51:15+01:00
D:
śr = 12cm
r = 12:2=6cm
H = 2/3 *6 = 4 cm

P=2 II r(H+r)
P= 2 II 6(4+6)
P = 2 II 6 * 10
P = 2 II *60
P= 120 II cm 2 ( kwadratowych)

II czyt. Pi .. i pamiętaj jak sie znakuje to
2010-03-27T16:51:59+01:00
Pole powierzchni stożka wyraża się wzorem:
P = πr*r + πrl, gdzie r to długość promienia podstawy (czyli koła), l - tworząca stożka.
Dana jest średnica, czyli długość dwóch promieni.
2r=12
r=6 cm
Wysokość jest równa 2/3 średnicy, czyli 2/3*12.
h=2/3*12
h=8 cm
z tw. Pitagorasa dla przekroju wzdłuż średnicy obliczamy l, czyli długość tworzącej (rys.1).
h*h + r*r = l*l
64 + 36 = l*l
100 = l*l
l = 10
Mamy wszystkie dane, więc obliczamy pole całkowite:
P = πr*r + πrl
P = π*6*6 + π*6*10
P = 36π + 60π
P = 96π