Odpowiedzi

2010-03-27T17:05:53+01:00
Nizina Śląska jest obszarem o budowie staroglacjalnej i równinnej. Główną rzeką jest tu Odra, do której dochodzą dopływy. Rzeki, osadzając w swych szerokich dolinach transportowany przez siebie materiał skalny, wyrównały rzeźbę niziny. Lasy mieszane w większości tutaj wyrąbano, zamieniając je na pola uprawne. Największym zachowanym kompleksem leśnym są Bory Dolnośląskie. Występuje tu najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny – około 220 dni w ciągu roku, przypadających na rozwój roślin. Nizina Śląska znajduje się pod silnym wpływem morskich mas powietrza znad Atlantyku. Występują tu dość żyzne gleby – czarnoziemy brunatne i bielice.